Πολιτισμικές Εκδηλώσεις

Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος η Ετήσια Πολιτιστική Εκδήλωση του ΠΜΣ « Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».   Την εκδήλωση παρακολούθησαν δεκάδες μεταπτυχιακοί φοιτητές μαζί με τις οικογένειές τους, ακαδημαϊκοί καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, εξωτερικοί συνεργάτες, εκπρόσωποι φοιτητών και μέλη του...