Ενημερωτικός Οδηγός

ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 

Κατεβάστε τον Ενημερωτικό Οδηγό του ΠΜΣ

 

INFORMATION_2020