Ιωάννης Υφαντόπουλος

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθηγητής

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :: Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση
πρ. Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
πρ. Εμπειρογνώμων WHO, ILO, World Bank, OECD, European Commission
πρ. Πρόεδρος Νοσοκομείου,
πρ. Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας


Ο Νικόλαος Υφαντόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα «Συστήματα Ποιότητας στους τομείς των δημόσιων, επαγγελματικών και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων». Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΑΤΕΙ Πάτρας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη Πληροφορική και Τηλεματική με κατεύθυνση «Υπολογιστικές και διαδικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Έχει διδασκαλία από το 2013 έως το 2017 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας)  σε τομείς που σχετίζονται με τη Στατιστική και την Στατιστική επεξεργασία Πληροφοριών, τα Δίκτυα υπολογιστών, τη Πληροφορική Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Από το 2015 έωςσήμερα απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υγεία καικοινωνική φροντίδα» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει αναλάβει καθήκοντα υπαλλήλου σε τμήματα Πληροφορικής σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, ως υπεύθυνος μηχανογράφησης σε Τεχνικές εταιρίες, σύμβουλος πληροφορικής στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), προϊστάμενος κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον όμιλο Βιοιατρική και σήμερα απασχολείται ως στέλεχος πληροφορικής στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – ΑΕΜΥ Α.Ε στη δράση των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα συστήματα ολικής ποιότητας στις δημόσιες και επαγγελματικές συντάξεις καθώς και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.  Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε ανακοινώσεις και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.