Μιχαήλ Κουράκος

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Επιστημών Υγείας)
πρ. Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Γ.Ν. “Ασκληπιείου” Βούλας