ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εξέχουσες στιγμές εξωστρέφειας και διάχυσης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης έλαβαν χώρα το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ομάδα εκπαιδευόμενων, υψηλών ηγετικά στελεχών και λειτουργών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας στο Προδιδακτορικό Σεμινάριο “Ηγεσία και Δυναμική της Ομάδας: Ενδυναμωμένοι Ηγέτες σε Ενδυναμωμένη Ομάδα Εργασίας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας”.

Με τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας και Ποιότητας Ζωής κ. Μάρκος Σαρρής ανέφερε ότι: “Η ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας των στελεχών θεωρείται παγκοσμίως πλέον στρατηγική προτεραιότητα καθώς το χαρακτηριστικό που συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και των υπηρεσιών στη σύγχρονη εποχή είναι η αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας, η κατανόηση της λειτουργίας των διασυνδεόμενων αλληλοδράσεων και της άσκησης πολλαπλών ρόλων μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων στο σύγχρονο νοσοκομείο. Στα νέα οργανωσιακά περιβάλλοντα διαχείρισης της υγείας και της νόσου, οι λειτουργοί υγείας έρχονται σήμερα αντιμέτωποι με το ζήτημα των δεξιοτήτων στη διαχείριση των σχέσεων συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των ιδίων των λειτουργών και μεταξύ των ιδίων και των ασθενών. Ιδιαίτερα οι ειδικές συνθήκες της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας απαιτούν την εστίαση στην ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης, στην ποιότητα ζωής του αρρώστου, στις δεξιότητες διαχείρισης της εμπειρίας των ασθενών αλλά και των λειτουργών υγείας στην ενδυνάμωση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και αυτού του ιδίου του ασθενή. Τα ζητήματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ακόμη περισσότερο για τα άτομα που ασκούν διευθυντικούς ρόλους που απαιτούν δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης, και προσανατολισμού των λειτουργών υγείας και κοινωνικής φροντίδας”.

Το Προδιδακτορικό σεμινάριο διεξάγεται από το Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας”. Αποτελεί εκπαιδευτική πρωτοπορία καθώς συνδυάζει την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τη βιωματική μάθηση και την έρευνα δράσης. Στο σεμινάριο διδάσκουν Καθηγητές από πολλά Πανεπιστήμια όλης της χώρας αλλά και από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αγγλίας και του Καναδά καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της υγείας. Αποκλειστικότητα αποτελεί η μοριοδότηση του σεμιναρίου με μόρια αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη και τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης από δημόσιο φορέα της χώρας.