Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP3-2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Γεώργιος Πιερράκος

Περίγραμμα Μαθήματος
Το μάθημα συνιστά ειδικό επιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει τις εξειδικευμένες έννοιες των αρχών της αποκεντρωμένης περιφερειακής πολιτικής προσανατολισμένης στο πεδίο της υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύειπρώτον, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό πεδίο για τους φοιτητές εις τρόπον ώστε να κατανοηθούν πλήρως οι τάσεις είναι προς την μετεξέλιξη των συστημάτων υγείας που να επιτυγχάνουν ισότητα στην πρόσβαση προς τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και την μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας του ατόμου, ώστε να αποφευχθεί η κοινωνική αναπηρία και ο αποκλεισμός. Ο νέος στόχος είναι η παροχή συντονισμένης διατομεακής φροντίδας, εστιάζοντας στην κάλυψη των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας των πολιτών.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)