Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Θεματική Ενότητα: Κοινωνική Διοίκηση - Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
MDYP1-1 Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας 4 7.5 Σωτήριος Σούλης
MDYP1-2 Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο 4 7.5 Γαβριήλ Αμίτσης
MDYP1-3 Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα 4 7.5 Μαρία Τσιριντάνη
MDYP1-4 Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας 4 7.5 Ασπασία Γούλα

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός – Έρευνα - Ποιότητα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
MDYP3-1 Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας 4 5 Σωτήριος Σούλης
MDYP3-2 Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 4 5 Γεώργιος Πιερράκος
MDYP3-3 Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή – Master Thesis 20