Επιστημονική Διάχυση

COVID 19: Η Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Έφη Μπάσδρα & ο Καθηγητής Οικονομικών Υγείας Σωτήρης Σούλης

COVID 19: Η Ιατρός Διευθύντρια ΠΚ ( πρόεδρος ΚΕ.Σ.Υ.) Μίνα Γκάγκα και ο Καθηγητής Οικονομιών της Υγείας Σωτήρης Σούλης

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση –
Κορωνοϊός και Κοινωνική Συμπεριφορά

Oι Υπηρεσίες Υγείας υπό το πολιτικό και ακαδημαϊκό πρίσμα

Δημόσια
Υγεία

Πως θα σταθεί το ασφαλιστικό στις εκρηκτικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες

Η κοινωνική προστασία
στην Ελλάδα

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Δημόσια Υγεία

Διαφάνεια και Δημόσια Διοίκηση

Μια βόλτα με καφέ η Ελλάδα της Covid-19

Μόλις το 50% του πληθυσμού εφαρμόζει σωστά την Καραντίνα

Η μεταcovid-19 εποχή Μία ελπιδοφόρος περίοδος