Επιστημονική Διάχυση

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση –
Κορωνοϊός και Κοινωνική Συμπεριφορά 

Oι Υπηρεσίες Υγείας υπό το πολιτικό και ακαδημαϊκό πρίσμα

Δημόσια
Υγεία

Πως θα σταθεί το ασφαλιστικό στις εκρηκτικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες

Η κοινωνική προστασία
στην Ελλάδα