Κοινωνική Πολιτική και Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP1-1

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Σωτήριος Σούλης

Περίγραμμα Μαθήματος
Το μάθημα συνιστά ειδικό επιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει τις εξειδικευμένες έννοιες υψηλού επιπέδου των οικονομικών, των πολιτικών υγείας και της κοινωνικής προστασίας, καθώς και των αρχών και των μεθόδων του κοινωνικού σχεδιασμού.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει πρώτον, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό πεδίο για τους φοιτητές εις τρόπον ώστε να κατανοηθεί πλήρως η σχέση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, οι μέθοδοι επίτευξης της μεγιστοποίησης του κοινωνικού εισοδήματος και της παραγωγικής αποτελεσματικότητας, καθώς και ο τρόπος λήψης των κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών με έμφαση στις κοινωνικές δαπάνες και στη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)