Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή – Master Thesis

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP3-3

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

20

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η εμβάθυνση της κριτικής σκέψης των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσω της ανάπτυξης μελετών και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελεί το επιστέγασμα της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τεκμηριώνει την επιστημονική εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Επιμέρους στόχοι είναι η συνέχιση της βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εμπεριστατωμένων μελετών με σύγχρονα μεθοδολογικά ερευνητικά μοντέλα: α) με τη μεθοδολογία έρευνας και εκπόνησης εργασιών και β) με την οριοθέτηση του περιεχομένου γνωστικών πεδίων, προκειμένου οι επιστημονικές εργασίες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων οργανωτικών διοικητικών & διαχειριστικών μεθόδων και τεχνικών στους τομείς υγείας,κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)