Διεθνείς Συνεργασίες περισσότερα Διεθνείς Συνεργασίες Επιστημονική Διάχυση περισσότερα Διεθνείς Συνεργασίες Πολιτισμός - Εθελοντισμός

!!! This page is under construction !!!

On behalf of the academic convenors and the teaching staff we welcome you to the site of the MSc programme in ‘Health and Social Care Management’ provided by one of the most historic Higher Education Departments in Greece (1974) in the field of Economics and Management of Health Services and Social Protection.

On behalf of the academic convenors and the teaching staff we welcome you to the site of the MSc programme in ‘Health and Social Care Management’ provided by one of the most historic Higher Education Departments in Greece (1974) in the field of Economics and Management of Health Services and Social Protection.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ