Μήνυμα του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. καθηγητή Σωτήριο Σούλη

Εκ μέρους των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των διδασκόντων, σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του ιστορικότερου τμήματος (1974)  στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα στο πεδίο των Οικονομικών και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής  Προστασίας.

 

Ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με σημαντική εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες και με προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.

 

Η διεπιστημονική εξειδίκευση του ΠΜΣ και η ακαδημαϊκή συνέργεια στα πεδία των Οικονομικών, της Διοίκησης, της Κοινωνιολογίας, του Δικαίου, της Πληροφορικής και της Κοινωνικής Έρευνας, σας προσφέρουν μία ολιστική προσέγγιση και βιωματικού τύπου πρόσληψης προωθημένων ακαδημαϊκών και διοικητικών γνώσεων.

 

Ελπίζουμε, ότι η ηλεκτρονική σας περιήγηση στον ενημερωτικό οδηγό και οι προσφερόμενες πληροφορίες, θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη βέλτιστη επιλογή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας ανέλιξη. 

 

Καθηγητής Σωτήριος Σούλης
Διευθυντής ΠΜΣ