Μήνυμα του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. καθηγητή Σωτηρίου Σούλη

Εκ μέρους των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των διδασκόντων, σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του ιστορικότερου τμήματος (1974)  στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα στο πεδίο των Οικονομικών και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής  Προστασίας.

Ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με σημαντική εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες και με προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.

Η διεπιστημονική εξειδίκευση του ΠΜΣ και η ακαδημαϊκή συνέργεια στα πεδία των Οικονομικών, της Διοίκησης, της Κοινωνιολογίας, του Δικαίου, της Πληροφορικής και της

Κοινωνικής Έρευνας, σας προσφέρουν μία ολιστική προσέγγιση και βιωματικού τύπου πρόσληψης προωθημένων ακαδημαϊκών και διοικητικών γνώσεων.

Θα λέγαμε, ότι η έν λόγω ολιστική και καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση από εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές, χαρακτηρίζει τον πρωτοποριακό του ρόλο σε διεθνές επίπεδο  ως ΠΜΣ της Μάθησης, της Έρευνας και της Αυτοπραγμάτωσης (ΜΕΑ).

Πράγματι, το ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας δεν θεωρείται ότι αποτελεί ένα ακόμα εκπαιδευτικό εφόδιο επαγγελματικής ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά μία πρωτόγνωρη μορφωτική εμπειρία προς την αυτοεκτίμηση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας.

Ένα ΠΜΣ με διαρκή ανοδική πορεία που επιλέγεται από πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς και διδάκτορες για τον επιστημονικό πλουραλισμό του και  τις εφαρμοσμένες γνώσεις που οδηγούν, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προσβασιμότητα στην εξειδικευμένη αγορά εργασίας του τομέα υγείας και κοινωνικής προστασίας. 

 

Ελπίζουμε, ότι η ηλεκτρονική σας περιήγηση στον ενημερωτικό αυτόν οδηγό και οι προσφερόμενες πληροφορίες, θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη βέλτιστη επιλογή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Καθηγητής Σωτήριος Σούλης

Διευθυντής ΠΜΣ