Αναστάσιος Σεπετής

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Επίκουρος Καθηγητής

Εμπειρογνώμων Χρηματο-οικονομικών, Αειφορίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

πρ. Διοικητής Νοσοκομείου

Επίκουρος Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α