Αριστομένης Συγγελάκης

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εμπειρογνώμων Κοινωνικής Οδοντιατρικής – Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

πρ. Πρόεδρος Ινστιτούτου του Παιδιού

Στέλεχος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

πρ. Αντιπρόεδρος ΕΚΑΒ

πρ. Αν. Διοικητής 1ης ΥΠΕ

Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑ.Δ.Α.