Αθανασία Γεροστάθου

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πολιτικός Επιστήμων-Διεθνολόγος

Στέλεχος Υπουργείου Υγείας και WHO