Χρυσόστομος Νάτσης

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

ΕΤΕΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mnatsis@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://profiles.uniwa.gr/mnatsis

Ε.Τ.Ε.Π.
 
Εμπειρογνώμων Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών – Πληροφορικής
Ανάπτυξη Έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 
Συντονιστής Εξειδικευμένων Επιστημόνων ΠΜΣ
Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονισμού της Ερευνητικής Μονάδας Πολιτικών Και Διαχείρισης Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας
 

Ο Νάτσης Χρυσόστομος είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. Το 2008 απέκτησε τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ενώ το 2017 το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Αθήνας. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Από το 2004 διδάσκει σε προπτυχιακά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα των Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση της Υγείας και της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας.  Από το 2016 ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στα γνωστικά αντικείμενα: της  Κοινωνικής Πολιτικής και των Οικονομικών, της Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας, της Μεθοδολογίας Έρευνας, του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 2021 εκλέχτηκε σε μόνιμη θέση ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονισμού της Ερευνητικής Μονάδας Πολιτικών και Διαχείρισης Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών Επιστημονικών Συνεδρίων. Υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Υγείας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των πολιτικών υγείας. Ως ελεύθερος επαγγελματίας εργάστηκε σε προγράμματα ανάπτυξης της έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και στη διοικητική και οικονομική διαχείριση.