Φαίη Μαρίνη

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Νομικός-Κοινωνικό Δίκαιο

Εμπειρογνώμων Εθνικών και Διεθνών Οργανισμών