Ιωάννης Πατέρας

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εμπειρογνώμων Οικονομικών της Υγείας
Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑ.Δ.Α


Ο Ιωάννης  Πατέρας  είναι απόφοιτος  του  Οικονομικού  Τμήματος  της  Σχολής Νομικών,  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών  του Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης  είναι  διδάκτωρ του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου Θράκης, με  τίτλο διδακτορικής  διατριβής  «Εκτίμηση  κόστους – αποτελεσματικότητας  της  ενδαγγειακής   αποκατάστασης  του ανευρύσματος  της  κοιλιακής  αορτής».

Διδάσκει  για εννέα  έτη  στο πρώην ΑΤΕΙ Αθηνών και νυν  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Κατεύθυνση Διοίκηση  Μονάδων Υγείας  και Πρόνοιας, Τομέας  Κοινωνικής  Πολιτικής.

Επίσης  διδάσκει για πέντε έτη  στο Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  Τομέας  Κοινωνικής Προστασίας, Σχολή Διοικητικών  Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κατεύθυνση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας , με  τίτλο : «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και για το Ακαδημαϊκό έτος  2020 – 20201, διδάσκει στο Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»,  θεματική ενότητα «Οικονομική και Χρηματοδοτική διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας, ως  Συνεργαζόμενο  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό.

Τέλος έχει διδάξει Οικονομικά της Υγείας και Συστήματα Υγείας  στο Διιδρυματικό   Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών με τίτλο : «EΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ», MSc “Research in Female Reproduction”  για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, το οποίο οργανώνει  η Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου   Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έχει  ερευνητική  εμπειρία,  καθώς  συμμετείχε  σε  διάφορα  ερευνητικά  προγράμματα  και  σε  δημοσιεύσεις  άρθρων  τόσο σε  Διεθνή  όσο  και  σε  Ελληνικά  Επιστημονικά  Περιοδικά με κριτές,  Κεφάλαια  σε Συλλογικούς  τόμους  και  Συνέδρια  με  κριτές.

Επίσης  έχει μεγάλη  εμπειρία  στον  χώρο  της  Υγείας  αφού  διετέλεσε  για εννέα χρόνια  ως  Αντιπρόεδρος  και  Μέλος  του Διοικητικού  Συμβουλίου  στη  Ανώνυμη  Εταιρία   Sterifan  Hellas  A.E., με  αντικείμενο  εργασίας  τη  διαχείριση   μολυσματικών νοσοκομειακών  απορριμμάτων  και την  εμπορία  νοσοκομειακού  εξοπλισμού.

Επίσης  έχει  διατελέσει  για  τρία  έτη  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  και  γενικός  διευθυντής  στην ναυτιλιακή  εταιρία  Sailwell  S.A. 

Τέλος  έχει  διατελέσει  πέντε  έτη  Αντιπρόεδρος  Δ,Σ,  στην  εταιρία  ΕΞΕΡΓΕΙΑ ΑΤΕΒΕ  η  οποία  είχε ως αντικείμενο  την  παροχή  οικονομοτεχνικών  συμβουλών, τη συμμετοχή σε άλλες  εμπορικές   επιχειρήσεις  και  την  κατασκευή δημοσίων  έργων.