Κυριάκος Σουλιώτης

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου :: Πολιτική και Οικονομικά της Υγείας


πρ. Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

πρ. Πρόεδρος  ΟΠΑΔ

πρ. Αντιπρόεδρος  ΕΟΠΥΥ

Εμπειρογνώμων OECD