Νικόλαος Πολύζος

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθηγητής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης :: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


πρ. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας

πρ. Γενικός Διευθυντής Ωνασείου

πρ. Διοικητής Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου