Βασίλειος Κέφης

qode interactive strata

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πάντειο Πανεπιστήμιο :: Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών


πρ. Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού