Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP1-3

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαρία Τσιριντάνη

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιπλέον γνώσεων από τους φοιτητές προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες διαχείρισης των εφαρμοσμένων Τεχνολογιών Πληροφοριακής και Επικοινωνιών στην Υγεία και την Πρόνοια που να τους επιτρέπουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων στις μονάδες Υγείας και Πρόνοιας και επιπλέον την εξοικείωση σε θέματα διαχείρισης του σύγχρονου πληροφοριακού εξοπλισμού των μονάδων υγείας.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)