Έρευνα Πεδίου: Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της Κοινωνικής Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP1-4

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Ασπασία Γούλα

Περίγραμμα Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι :
– η παρουσίαση, η ανάλυση και η κατανόηση των θεωρητικών μεθόδων και τεχνικών της κοινωνικής έρευνας,
– η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύνδεσης του εμπειρικού υλικού με τις θεωρητικές ιδέες για το κοινωνικό γίγνεσθαι,
– η απόκτηση της «επιστημονικής στάσης» απέναντι στην ερευνητική διαδικασία δηλαδή, με συστηματικά, σκεπτικιστικά και δεοντολογικά κριτήρια,
– η ανάπτυξη αυτόνομης γνώσης και δεξιοτήτων σε υψηλό επίπεδο μέσω της εμβάθυνσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις πολυσύνθετες έννοιες της κοινωνικής έρευνας,
– η απόκτηση επάρκειας στη χρήση γνώσεων και μεθοδολογικών δυνατοτήτων ώστε να είναι σε θέση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αυτενεργούν,
– η διαμόρφωση και η άσκηση κριτικού πνεύματος σε ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα την κοινωνική έρευνα στους οργανισμούς υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας μπορεί να θεωρηθεί η επιστήμη της εξακρίβωσης, της αναζήτησης και της αποκάλυψης της αλήθειας και της γνώσης και η απάντηση σε σημαντικά ερωτήματα με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων. Εκφράζει το διάλογο ανάμεσα στις ισχύουσες ιδέες για την κοινωνική πραγματικότητα και τα δεδομένα που την αντιπροσωπεύουν. Η αποτελεσματική εφαρμογή των μεθοδολογικών τεχνικών προϋποθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις για τις τεχνικές λεπτομέρειες αλλά και τις θεωρητικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται η συγκρότηση των δεδομένων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στόχος του μαθήματος είναι η εμπέδωση και η εξάσκηση στις μεθόδους και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διεξάγουν πρωτογενή, αξιόλογη και επιστημονική γνώση συμβάλλοντας στην προώθηση της επιστήμης.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)