Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

MDYP1-2

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Γαβριήλ Αμίτσης

Περίγραμμα Μαθήματος
Το μάθημα προσανατολίζεται να καλύψει με συστηματικό τρόπο τους βασικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής που επηρεάζουν τη λειτουργία του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Στόχος του είναι η κατανόηση α) των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας μέσω της ανάλυσης των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων και επιχειρησιακών δράσεων, και β) του πλαισίου αντιπροσωπευτικών εθνικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Το περιεχόμενο του μαθήματος εξασφαλίζει την πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων για α) το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που διέπει τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας, β) το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο άσκησης κοινωνικών πολιτικών σε αντιπροσωπευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Δείτε αναλυτικά το Περίγραμμα Μαθήματος (pdf)