Απόψεις για το Σύστημα Υγείας, την Κοινωνική Συμπεριφορά και τον Κορωνοϊό

Απόψεις για το Σύστημα Υγείας, την Κοινωνική Συμπεριφορά και τον Κορωνοϊό

Απόψεις για το Σύστημα Υγείας, την Κοινωνική Συμπεριφορά και τον Κορωνοϊό, από την εκπομπή X2 της 25ης Φεβρουαρίου 2020 του Γιάννη Πολίτη στο ACTION 24

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ