Έρευνες της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ασπασίας Γούλα και ομάδας φοιτητών του ΠΜΣ : Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για την Covid 19

Έρευνες της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ασπασίας Γούλα και ομάδας φοιτητών του ΠΜΣ : Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για την Covid 19

Έρευνες της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ασπασίας Γούλα και ομάδας φοιτητών του ΠΜΣ : Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για την Covid 19

Στάσεις και αντιλήψεις περί ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας ως προς τη στρατηγική αντιμετώπισης του SARS-COV-2 του Υπουργείου Υγείας και των εξειδικευμένων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

Στάσεις και αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού για το νέο κοινωνικό, πολιτικό, επικοινωνιακό και συμπεριφορικό πλαίσιο που δημιούργησε το πανδημικό φαινόμενο της covid-19.