Χαράλαμπος Πλατής

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εμπειρογνώμων Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Υπεύθυνος σπουδών και έρευνας τομέα υγείας και κοινωνικής πολιτικής ΕΚΔΔΑ

Διοικητής Νοσοκομείου

Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑ.Δ.Α