Γεώργιος Δίελλας

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ειδικός Επιστήμονας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στα Υπουργεία Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Πρόεδρος του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»


Αριστούχος διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης, στο Δημόσιο Δίκαιο και τη Δημόσια Πολιτική από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα δημόσιας διοίκησης, νομοθέτησης και δημόσιας πολιτικής, στην École Nationale d’ Administration της Γαλλίας και στη National School of Government του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπηρετεί ως ειδικός επιστήμονας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος στα Υπουργεία Υγείας & Πρόνοιας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόεδρος του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος». Συμμετείχε σε πολλά συμβούλια, ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο).

Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση & Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Έχει διδάξει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος. Είναι μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για πάνω από είκοσι χρόνια εκπαιδεύει δημοσίους υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και παλαιότερα και στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και μελέτες σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει με ανακοινώσεις σε πλειάδα επιστημονικών συνεδρίων. Άρθρα του για θέματα δημόσιας διοίκησης, διοικητικής δεοντολογίας και ηθικής και κοινωνικής πολιτικής, δημοσιεύονται συχνά τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.