Γιολάντα Τσάκνη

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Επιστημονικός Συνεργάτης

Εμπειρογνώμων Οικονομικών και Σύγχρονων Μεθόδων Ανάλυσης της Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας
Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑ.Δ.Α.


 

Η Γεωργία Τσάκνη είναι Διδάκτορας της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, κάτοχος δυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ΠΜΣ «Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης – Public Management» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ) και πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι στέλεχος του δημόσιου τομέα. Υπήρξε εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων «Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας», «Συστήματα Υγείας», «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Δημόσια Υγεία», «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»).

Επίσης, είναι Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό – Επιστημονική Συνεργάτης στο ΠΜΣ «Διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έχει επιβλέψει  διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του εν λόγω ΠΜΣ. Έχει συγγραφικό έργο (μονογραφία «Η διοίκηση της δικαιοσύνης» εκδ. Σακκουλα, συγγραφή τρίτου κεφαλαίου – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – βιβλίου «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών» εκδ. Τζιόλα), δημοσιεύσεις σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και οικονομίας σε διεθνή περιοδικά, αρθρογραφία και συμμετοχή σε συνέδρια. Γνωρίζει πιστοποιημένα 4 ξένες γλώσσες.