Παράταση προκήρυξης υποψηφίων Συμμετεχόντων στο Προδιδακτορικό Σεμινάριο Μετα-Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στη Βιωματική Μάθηση (Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με δέκα μόρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ & λαμβάνεται υπόψιν στην πρόσληψη και στη βαθμολογική εξέλιξη δημοσίων υπαλλήλων)

Παράταση προκήρυξης υποψηφίων Συμμετεχόντων στο Προδιδακτορικό Σεμινάριο Μετα-Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στη Βιωματική Μάθηση (Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με δέκα μόρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ & λαμβάνεται υπόψιν στην πρόσληψη και στη βαθμολογική εξέλιξη δημοσίων υπαλλήλων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

«ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με δέκα μόρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ & λαμβάνεται υπόψιν στην πρόσληψη και στη βαθμολογική εξέλιξη δημοσίων υπαλλήλων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ